Theatersport is een vorm van improvisatietoneel die onvoorspelbaar is en een dosis lef en creativiteit vraagt aan haar spelers. Op basis van spelopdrachten of een (actueel) gegeven ontstaan er kleine scènes, verhaaltjes, toneelstukjes tussen mensen. Niks is van tevoren bedacht, alles ontstaat uit de fantasie van de spelers.

Doordat de fantasie van verschillende spelers op elkaar afgestemd moeten raken, liggen misverstanden op de loer, wat soms leidt tot hilarische scenes en groot plezier bij zowel spelers als degenen die toekijken.

De vorm heet ‘sport’ omdat voorstellingen als een wedstrijd worden vormgegeven: vier spelers spelen tegen vier andere spelers, en het gaat erom wie de leukste scènes neerzet. Dat wordt in een voorstelling beoordeeld door een jury en het publiek. Het publiek participeert dus, als jury maar ook met het geven van spelsuggesties. Uiteindelijk gaat het om het plezier en de voorstelling, niet om de winst!